Total Tongue Twisters Category Count : 128
Total Tongue Twisters Count : 1750
Kapıdan tavşan geçti mi? Geçti Tuttun mu? Tuttum Kestin mi? Kestim Tuzladım mı? Tuzladım Pişirdin mi? Pişirdim Bana ayırdın mı? Ayırdım Hangi dolaba koydun? Çık çık dolaba koydum Haydi al getir Getiremem Neden getirimezsin? Kara kediler yemiş. Vayı vay, miyav.
Filed under: Turkish Tongue Twisters
Character Count : 298
Şemsi Paşa pasajı'nda sesi büzüşesiceler.
Mini mini birler Çalışkan ikiler Tembel üçler Dayak yiyen dörtler Beşler makine gibi işler Altılar altını çaldılar Yediler yemeğimi yediler Sekizler seksek olup gittiler Dokuzlar toktor olup gittiler Onlar kırmızı donlar.
Bir müsellesin mesahayı sathıyyesi kaidesiyle irtifaının darbının nısfına müsavidir.
Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü de kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

Tongue Twisters Categories