Total Tongue Twisters Category Count : 128
Total Tongue Twisters Count : 1750

List of Tagalog Tongue Twisters Online

Learn language pronunciation or play with words with the help of our Tagalog Tongue Twisters online for free at TongueTwisters.in. We have listed a huge collection of Tagalog Tongue Twisters phrases for children of all ages and adults to speak a language more fluently.
Ngipin ang nangangailangen ng ngubngob
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 38
Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan.
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 92
Aba, bababa kaba Baba?
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 22
Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 104
Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat kapitbahay.
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 94
Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 91
Pitong puting tupa
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 18
Sumuso ang sanggol na si Susie sa suso ni Susan na sumuso sa suso.
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 66
Buwaya, Bayawak, ...
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 20
Ang bra ni Barbara ay nabara
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 28
pitongput pitong butong puting patani
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 37
Betong Tutong alyas "ketong" ang hari ng mga bulutong.
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 54
Makati sa Makati, may pari sa Aparri, mahihilo sa Iloilo at may bagio sa Baguio.
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 80
Minikaniko ni Monico ang makina ni Monica
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 41
Aklat Pangkatagalugan
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 21
Ako ay biik, ikaw ay baboy!
Filed under: Tagalog Tongue Twisters
Character Count : 27

Tongue Twisters Categories